Ana içeriğe atla

‘IT Outsourcing: Bilişimde Stratejik Kaynak Kullanımı’ Konferansına Konuşmacı olarak katılıyorum 5-7 Haziran, Mövenpick Hotel İstanbul

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan IT Outsourcing konulu bu konferansa iki oturumda konuşmacı olarak katılıyor olacağım. Aşağıda detayları yer alan sabahki oturumda sektörlerinde lider firmaların CIO'ları ile "Dış Kaynak Kullanımından Yararlanmak ve Yönetmek" konulu panelde birlikte olacağım. Öğleden sonra ise  "Stratejik Kaynak Kullanımı ve Esneklik" konulu bir sunumun olacak. Konferansın içeriği ve konuşmacıların belirlenmesinde de katkı sağladığım bu etkinliğe outsourcing alanında çalışan herkesin katılmasını öneririm.

5 Haziran 2012 9:45 Panel: Dış Kaynak Kullanımından Yararlanmak ve Yönetmek

• Dış kaynak kullanımında beklentileri belirlemek
• Kararların alınmasındaki etkenler
• Beklenen geri dönüşler
• Dünya genelindeki trendler
Ergun Hepvar, Genel Müdür Yardımcısı, Akçansa
Hamza Cihan Sarı, CIO, Zorlu Holding
Yekta Caymaz, CIO, Yıldız Holding
Cahit Erdoğan, CIO, Yapı Kredi Bankası
Moderatör: Dr. Doğan Mersin, Avrasya-Afrika Bölgesi İş Sistemleri Direktörü, The Coca-Cola Company
 
14:15 Stratejik Kaynak Kullanımı ve Esneklik

• Stratejik bir iş modeli olarak dış kaynak kullanımı
• Artan belirsizlik ortamıyla başa çıkmak için esnek iş modelleri ihtiyacı
• Doğru kaynak kullanımıyla firma esnekliğinin arttırılması
• Dış kaynak kullanımının stratejik faydaları
Dr. Doğan Mersin, Avrasya-Afrika Bölgesi İş Sistemleri Direktörü, The Coca-Cola Company


5-7 Haziran 2012 tarihlerinde Mövenpick Hotel İstanbul’da Institute for International Research (IIR) Viyana tarafından “IT outsourcing: Bilişimde Stratejik Kaynak Kullanımı” konferansı düzenlenecektir.

IT Outsourcing Conference, bilişimde stratejik kaynak kullanımının Türkiye’de ilk defa her yönüyle ele alınacağı tarafsız bir platform olacaktır. Türkiye’nin önde gelen bilişim yöneticileri kaynak kullanımı tecrübeleri ve fikirlerini sizlerle paylaşacaklar!
Bilişimde stratejik kaynak kullanımı, doğru kaynak seçimi ve dış kaynak yönetimiyle firmalarda esnekliğin ve verimliliğin arttırılması, dış kaynak kullanımındaki yenilikler ve Dünya’da uygulanan başarılı sistemlerin ele alınacağı konferansa birçok üst düzey bilişim yöneticisi ve uzmanı konuşmacı katılacaktır.
Birbirinden önemli konuşmacıları dinleme ve tanışma fırsatı yakalayacağınız bu önemli etkinliğin son günü Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Levent Karadağ ve Sayın Av. Ceyda Cimilli Akaydın tarafından “Bilişimde Dış Kaynak Sözleşmelerinin Yönetimi ve Tasarımı” başlıklı bir Workshop yapılacaktır!
Konferansta dinleme fırsatı yakalayacağınız bazı konular :
- Bilişimde Doğru Kaynak Seçimi
- Bilişimde Dış Kaynak Kullanımında Yeni Eğilimler
- Dış Kaynaklardan Yararlanmak ve Yönetmek
- Multisourcing: Hizmet Sağlayıcı Yönetimi
- Alınan Servislerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Etkinlikte yer alacak konuşmacılar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.
1 yorum

Bu blogdaki popüler yayınlar

Dış Kaynak Kullanımının Riskleri (Outsourcing'in Riskleri)

Yukarıda ifade edilen avantajlarının yanı sıraDış Kaynak Kullanımı yönteminin işletmeler açısından bazı riskleri de söz konusudur. Özelliklehizmet sağlayıcı ile uyumlu bir organizasyon kültürünün oluşturulamadığı durumlarda başarısızlık kesindir. Tedarikçi işletme ile Dış Kaynak Kullanımından yararlanma yoluna giden işletme, ortaya çıkabileceksorunlarakarşıortakbir yaklaşım benimseyebilmelidir. Aksi halde sorunlarişbirliğini olumsuzolarak etkileyecek ve işbirliği başarısız bir strateji haline dönüştürecektir.Ayrıca Dış Kaynak Kullanımı yöntemi kararının hatalı verildiği, işletme için önem arz eden gizli bilgilerin rakiplerin eline geçtiği, Dış Kaynak Kullanımı kararının hayata geçirilmesinin zaman aldığı ve yetişmiş insan gücünün kaybedildiği durumlarda çeşitli dezavantajlar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu riskleri aşağıdaki gibiözetlenebilir  (KARACAOĞLU, Korhan, Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji ile İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türkiye’de Bankacılık …

Dış Kaynak Kullanımından Sağlanan Faydalar (Outsourcing'in Faydaları)

Temel yetkinliğe odaklanmak:Temel yetkinlik, bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, uzun vadeli başarının temeli olan bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. (Koçel, 1998)Temel yetkinlik kavramının ortaya çıkışı ve gelişmesi, stratejik dış kaynak kullanımının gelişmesini körüklemiş ve yönlendirmiştir. İş yaşamı gittikçe karmaşıklaştığından ve uzmanlaşma gereken alanlar derinleştikçe yöneticiler her alanda en iyi olamayacaklarını fark etmişlerdir. Üç beş alanın üzerine çıkıldığında daha odaklı çalışan rakiplerinin ya da tedarikçilerinin performansına ayak uyduramaz hale gelmektedirler. Her alan başlı başına bir yoğunlaşma, yönetim ve adanmışlık gerektirmektedir. (Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. 1994). Bunun sonucu olarak da firmalar her işi kendileri yapmak yerine az sayıdaki temel yetkinliklerine odaklanıp, kaynaklarını bu yetkinlikleri koruma ve geliştirmeye bö…

Dış Kaynak Kullanımının Tanımı (Outsourcing Nedir?)

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980'li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.Dış kaynak kullanımı en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. (Lacity, M.C. Hirschheim, R, 1993.)Bir başka tanıma göre ise “Şirketin devamlılık arz eden bazı içsel faaliyetlerini ve karar haklarını, bir anlaşmaya bağlı olarak, dışarıdaki tedarikçi firma veya firmalara devretmesi.” (Greaver (1999)) olarak ifade edilmektedir.Dış kaynak kullanmak (to outsource) Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ifadesi de 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makalede ilk kez literatürde kullanılmıştır. Oxford English Dictionary DKK’nı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamak…