Salı, Şubat 14, 2006

Dış Kaynak Kullanımı Uygulama Süreci (Gartner, 2003)

İşletmenin Dış Kaynak Kullanımı konusunda yapması gerekenleri 4 evrede incelemek mümkündür.
Birinci Evre:

Birinci evrede işletme için Dış Kaynak Kullanımı konusunda stratejik kararın ortaya çıkması gerekir. Hangi iş sürecinin nasıl ve hangi şartlarla Dış Kaynak Kullanımı yöntemi ile tedarik edileceği belirlenir.
İkinci Evre:

İkinci evrede oluşturulmuş stratejiye uygun sartname içerikleri hazırlanarak piyasada bu işlere talip olabilecek tedarikçilere iletilir. Tedarikçiler tarafından hazırlanan teklifler incelenir ve en uygun adaya iş verilir.
Üçüncü Evre:

Üçüncü evrede işi alan tedarikçi firma ile Dış Kaynak Kullanımı sözleşmesi hazırlanır. Hazırlanan bu sözleşme daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi uzun vadeli, kapsamı, hizmet seviyesi, kritik başarı faktörleri, ceza-ödül kriterleri belirlenmiş olmalıdır.
Dördüncü Evre:
Sözleşme sonrasında tedarikçi firma işi üstlenir ve hizmete başlar. Bu geçiş aşamasında mevcut operasyonun en az şekilde etkilenmesi ve hizmet ökalitesinde ani dalgalanmaları engellemek için bir aktivasyon süreci uygulanır. Bu süreç içerisinde gerek işi üstlenecek tedarikçi gerekse işi yaptıran işletmenin ekipleri yakın bir çalışma ortamı oluştururlar. İş içeriği başarılı bir şekilde tedarikçiye aktarıldıktan sonra hizmet seviyeleri takipe dilmeye başlanır.

Kaynak: Evaluating External Service Providers: Turning Chaos Into Order, Lisa Stone - Gartner Group, Outsourcing and IT Services Summit 2003,

Dış Kaynak Kullanımı karar verme süreciKaynak: Quelin, B., Duhamel, F., Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks, European Management Journal Vol. 21, No. 5, pp. 647–661, 2003

Kitap: Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Kişisel gelişim kitaplarına oldum olası biraz mesafeli durmuşumdur. Hele hele mutlu olmanın formülünü ya evrene mesaj yollamak ya da daha fa...