Ana içeriğe atla

Outsourcing Pazarı Nereye Gidiyor?


Outsourcing pazarı son birkaç yılda ciddi bir değişim içerisinde. Önümüzdeki birkaç yılda da bunun daha da artarak süreceğini düşünüyorum.

 Birleşmeler ve Satın almalar:
Özellikle dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmeler şirketleri ciddi bir maliyet düşürme ve verimlilik baskısı altına aldı. Bunun sonucu olarak da hizmet alan firmalar alt yüklenicilerini daha da fazla fiyat düşürmeye, karlarını azaltmaya zorladı. Hizmet sağlayıcı firmalar da bu maliyet baskısına dayanabilmek için ölçeklerini büyütmek zorunda kaldılar. Bunun sonucu olarak da HP-EDS birleşmesi, Atos Origin – Siemens IT Solutions birleşmesi gibi büyük ölçekli birleşmeleri gördük pazarda. Bu hareketlerin yakın gelecekte de süreceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.

Bulut Bilişim Etkisi:
Bugün herhalde BT dünyasında en çok konuşulan konu nedir diye sorulsa verilecek yanıt Bulut Bilişim olacaktır. Her ne kadar bulut bilişimdan nasıl yararlanılacağı konusunda farklı farklı görüşler olsa da önümüzdeki 3-5 yılın en önemli trendi olacağından kuşku yok. Bulut bilişim; veri merkezi outsourcing (data center outsourcing) , sistem yönetimi gibi alanlarda hizmet veren firmalar için oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Günümüzün büyük outsourcing firmalarının, mevcut veri merkezleri sayesinde bulut bilişimde de öncü olacağı düşünülse bile daha önce aynı kulvarda olmayan yepyeni firmalar da bu pazardan pay kapmaya başladılar. Telekomünikasyon firmaları hem Türkiye’de hem de dünyada kendi altyapılarını bulut bilişim sağlayıcısı haline çevirmekte ve outsourcing firmaları için ciddi birer rakip haline gelmektedir.

SaaS (Software as a Service) sağlayıcıları:
Yazılım dünyası da ciddi bir değişim içerisinde. Artık birçok firma lisans satmak ve müşteriye özel kurulumlar yapmak yerine SaaS (Software as a Service- hizmet şeklinde yazılım) modeline geçiyor. Sonuç olarak firmalar belirli bir yazılımı satın aldıktan sonra kurulum ve işletim hizmetlerine ihtiyaç duymadan sadece aylık bir kira bedeli ödeyerek web üzerinden yazılımlarını kullanabilir hale geldiler. Daha çok CRM ürünleri sağlayan bir firma olan Salesforce.com günden güne ürün yelpazesini genişletip bir altyapı sağlayıcısı haline geldi. Succesfactors, Workday gibi İnsan Kaynakları yazılımları hızla geleneksel ürünlerin yerine geçmeye başladılar. Bunun sonucu olarak outsourcing firmalarının sunduğu uygulama yazılımı işletimi (applications management, applications outsourcing) hizmetleri de gittikçe azalacak gibi gözüküyor.

Pazarda yepyeni oyuncular: Google, Microsoft, Amazon
Bulut bilişim ve SaaS ile birlikte daha önce outsourcing firmalarının iş ortağı olan bazı firmalar artık bazı alanlarda rakip olmaya başladılar. Google ve Microsoft gibi yazılım firmaları e-mail, takvim gibi uygulamaları başta olmak üzere birçok masaüstü uygulamasını web üzerinden sunar hale geldiler. Google uzun zamandan beri gmail, Google Docs gibi uygulamaları pazara sürmüştü. Microsoft da Microsoft Online Services, Office 365 çözümleri ile bulutta sunduğu hizmetlerin kapsamını günden güne artırıyor.

Hintli Firmalar Artık Bir Üst Ligde
Hindistan yıllardır Batılı outsourcing firmalarının maliyetlerini düşürmek için kullandıkları bir lokasyon idi. Büyük uluslararası müşteriler; IBM, Accenture, Cap Gemini gibi Batılı firmalarla sözleşmeler yapıyor, bu firmalar da ya altyüklenici olarak bir Hintli firmayı ya da kendilerinin Hindistan’daki hizmet merkezlerini kullanıyorlardı. Hintli firmalar, ucuz ama düşük kaliteli olarak algılanıyor ve genellikle satış, müşteri yönetim, proje yönetimi gibi konularda gerekli yetkinliklere sahip olamıyorlardı. Bu nedenle de sadece kod yazan, çağrı karşılayan kişiler olarak görünüyordu. Ancak zaman içinde bu firmalar da küresel devlerle yarışacak büyüklüklere ulaştı. Eksik görülen yetkinlikleri de kazandılar ve artık Infosys, Wipro, HCL gibi firmalar global outsourcing firmaları sıralamalarında; Accenture, Cap Gemini, IBM gibi firmalarla başa baş rekabet eder durumdalar. Bu da aslında özellikle Batılı outsourcing firmalarının işini daha da zorlaştıracak.

Outsourcing sözleşmesi imzalayacak firmalara öneriler:
Bu gelişmelerin ışığında yakın dönemde büyük çaplı outsourcing sözleşmeleri imzalayacak firmaların aşağıdaki konulara dikkat etmelerini öneririm:
  • Sözleşme sürelerini 3-5 yıl gibi uzun dönemler olarak belirlemektense 1-2 yıllık sözleşmeler yapıp pazardaki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.
  • Öncelikle kendinize bir Bulut ve SaaS stratejisi çizip önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde yazılım ve donanım altyapınızı nasıl değiştireceğinizi planlayın.
  • Outsource edeceğiniz firmanın özellikle bulut bilişim stratejisini sorgulayın ve sizin uzun dönemli stratejinizle uyumlu olup olmadığına dikkat edin.
  • Sözleşmede hizmet alacağınız firmanın satılması, ortaklık yapısından değişiklikler olması ya da batması durumunda sizin sözleşmeden yara almadan çıkmanızı sağlayacak maddeler koymaya dikkat edin.
  • Sadece en düşük fiyatı değil, seçeceğiniz firmanın sürekliliğini de dikkate alın. Bugün en ucuzu almak isterken uzun vadede pazarda var olmayacak bir firmayı seçiyor olabilirsiniz.
Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Dış Kaynak Kullanımının Riskleri (Outsourcing'in Riskleri)

Yukarıda ifade edilen avantajlarının yanı sıraDış Kaynak Kullanımı yönteminin işletmeler açısından bazı riskleri de söz konusudur. Özelliklehizmet sağlayıcı ile uyumlu bir organizasyon kültürünün oluşturulamadığı durumlarda başarısızlık kesindir. Tedarikçi işletme ile Dış Kaynak Kullanımından yararlanma yoluna giden işletme, ortaya çıkabileceksorunlarakarşıortakbir yaklaşım benimseyebilmelidir. Aksi halde sorunlarişbirliğini olumsuzolarak etkileyecek ve işbirliği başarısız bir strateji haline dönüştürecektir.Ayrıca Dış Kaynak Kullanımı yöntemi kararının hatalı verildiği, işletme için önem arz eden gizli bilgilerin rakiplerin eline geçtiği, Dış Kaynak Kullanımı kararının hayata geçirilmesinin zaman aldığı ve yetişmiş insan gücünün kaybedildiği durumlarda çeşitli dezavantajlar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu riskleri aşağıdaki gibiözetlenebilir  (KARACAOĞLU, Korhan, Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji ile İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türkiye’de Bankacılık …

Dış Kaynak Kullanımından Sağlanan Faydalar (Outsourcing'in Faydaları)

Temel yetkinliğe odaklanmak:Temel yetkinlik, bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, uzun vadeli başarının temeli olan bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. (Koçel, 1998)Temel yetkinlik kavramının ortaya çıkışı ve gelişmesi, stratejik dış kaynak kullanımının gelişmesini körüklemiş ve yönlendirmiştir. İş yaşamı gittikçe karmaşıklaştığından ve uzmanlaşma gereken alanlar derinleştikçe yöneticiler her alanda en iyi olamayacaklarını fark etmişlerdir. Üç beş alanın üzerine çıkıldığında daha odaklı çalışan rakiplerinin ya da tedarikçilerinin performansına ayak uyduramaz hale gelmektedirler. Her alan başlı başına bir yoğunlaşma, yönetim ve adanmışlık gerektirmektedir. (Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. 1994). Bunun sonucu olarak da firmalar her işi kendileri yapmak yerine az sayıdaki temel yetkinliklerine odaklanıp, kaynaklarını bu yetkinlikleri koruma ve geliştirmeye bö…

Dış Kaynak Kullanımının Tanımı (Outsourcing Nedir?)

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980'li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.Dış kaynak kullanımı en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. (Lacity, M.C. Hirschheim, R, 1993.)Bir başka tanıma göre ise “Şirketin devamlılık arz eden bazı içsel faaliyetlerini ve karar haklarını, bir anlaşmaya bağlı olarak, dışarıdaki tedarikçi firma veya firmalara devretmesi.” (Greaver (1999)) olarak ifade edilmektedir.Dış kaynak kullanmak (to outsource) Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ifadesi de 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makalede ilk kez literatürde kullanılmıştır. Oxford English Dictionary DKK’nı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamak…