Ana içeriğe atla

Kendini yönetmek - Peter F. Drucker

Geçenlerde Peter Drucker’ın bir makalesi elime geçti. Yönetim gurusu Drucker; önemli bir konuyu ele almıştı “Kendini yönetmek”. İnsan kaynakları departmanlarının sürekli hatırlattığı, biz çalışanların ise duymaktan rahatsız olduğu şu cümleyi Drucker da yinelemiş: “Artık firmalar çalışanlarının kariyerlerini planlamıyor, çalışan kendi kariyerini planlamaktan sorumludur.” Çalışanların bir çoğu yükselmek, yönetici olmak istiyor, hatta gözüne CEO’luğu kestiren kişi sayısı da az değil. İşte size fırsat önce kendi kendinizin CEO’su olun.

Güçlü yönlerim neler?
Nasıl ki işe yeni atanan bir CEO, yaygın stratejik yönetim yaklaşımları ile önce firmanın güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaya çalışıyorsa, kendi kendinin CEO’su olarak bizler de kendimizi gerçekten iyi tanımalıyız. Kendimizie değer katan güçlü yönlerimiz neler ve bize tehlike yaratabilecek zayıf yönlerimizin farkında mıyız?

Drucker güçlü ve zayıf yönlerimizi tanımamıza yarımcı olacak basit biröneride bulunuyor: Geri besleme analizi. Her önemli karar alışınızda, bu kararınızın sonucunda neler elde etmek istediğinizi bir kenara yazın. Aylar sonra gerçekleşen durum ile elde etmek istediğiniz sonuçları karşılaştırın. Özellikle hangi alanlardaki kararlarınız daha isabetli olmuş, hangi yetkinlikleriniz sizin istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olmuş? Hangi verimsiz alışkanlıklarınız hedeflerinize ulaşmanızı engellemiş? Drucker bir başka önemli konuya da dikkat çekmiş. Yeteneğiniz olmayan alanlarda sıfırdan yetkinlik kazanmaya çalışmak yerine güçlü olduğunuz alanlarda yetkinliklerinizi mükemmelleştirmeye çalışın.

Nasıl öğreniyorum ve nasıl çalışıyorum?
Günümüzün sürekli değişen ortamında, hepimiz değişime ayak uydurabilmek için sürekli bir öğrenme halindeyiz. Yalnızca yenilikleri hızlı bir biçimde öğrenip hayatına ve işe uyarlayabilenler başarılı oluyor belki daha sert bir ifade ile ayakta kalabiliyor. Öğrenmek bu kadar önemli ise, en iyi nasıl öğrendiğimizi biliyor muyuz? Herkesin öğrenme yöntemi bir birinden farklıdır? Sizinki ne? Bilgiyi en iyi; okuyarak mı, başkasından dinleyerek mi yoksa birileriyle tartışarak mı anlayıp işliyorsunuz.

Artık hiç kimsenin tek başına kahraman olması münkün değil. Başkalarıyla birlikte çalışırken neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz? Özellikle kendi başınıza karar almada mı, karar vericilere önerilerde bulunmada mı daha başarılısınız? Stres ve belirsizlik altında mı yoksa öngörülebilir düzenli ortamlarda mı daha rahat çalışıyorsunuz?

Değerlerim neler?
Etik açıdan doğru ve anlamlı bir hayat sürmek için sizin için en önemli konular neler? Günümüzde şirketler net olarak kurumsal değerlerini tanımlıyor ve bunu hem çalışanları hem de dış dünya ile düzenli bir biçimde paylaşıyor. Kimi zaman bu değer tanımlamaları biraz kitabi laflar olarak kalabiliyor ama şirketin gerçek kültürü ve değerleriyle sizin değerlerinizin uyumu sizin o şirketteki başarınız için önemli. Aslında bunu sadece başarı için değil, genel olarak mutlu bir biçimde çalışıyor olmanız için önemli diye tanımlamak daha doğru. Zaten mutlu çalışmıyorsanız, çelişkiler içerisinde iseniz maalesef başarılı olma şansınız da az.


Nereye aidim ve çalıştığım yere ne katabilirim?
Son olarak da hangi tür ortamlarda en çok katkıyı yaratabiliriz onu düşünmemiz gerekli. Eskiden firmalar çalışanlarına detaylı bir biçimde neyi nasıl yapmaları gerektiğini söylüyordu. Detaylı talimatlar, prosedürler, iş tanımları altında çalışıyordu insanlar. Bugün bu resim de tamamen değişti. Artık çalışanın işe daha fazla katkıda bulunması, neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir üretmesi isteniyor. Bu yüzden de kişinin güçlü ve zayıf yönlerini, öğrenme yöntemini, başkalarıyla nasıl çalıştığını ve değerlerini keşfetmiş olması buna göre de hangi ortamların kendisi için en yüksek performansta keyif olarak çalışabileceği ortamlar olduğunu tanımlaması gerekli. Başarıyı yakalamanın ve en önemlisi sürekli kılmanın yolu buradan geçiyor Drucker’a göre.


Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Dış Kaynak Kullanımının Riskleri (Outsourcing'in Riskleri)

Yukarıda ifade edilen avantajlarının yanı sıraDış Kaynak Kullanımı yönteminin işletmeler açısından bazı riskleri de söz konusudur. Özelliklehizmet sağlayıcı ile uyumlu bir organizasyon kültürünün oluşturulamadığı durumlarda başarısızlık kesindir. Tedarikçi işletme ile Dış Kaynak Kullanımından yararlanma yoluna giden işletme, ortaya çıkabileceksorunlarakarşıortakbir yaklaşım benimseyebilmelidir. Aksi halde sorunlarişbirliğini olumsuzolarak etkileyecek ve işbirliği başarısız bir strateji haline dönüştürecektir.Ayrıca Dış Kaynak Kullanımı yöntemi kararının hatalı verildiği, işletme için önem arz eden gizli bilgilerin rakiplerin eline geçtiği, Dış Kaynak Kullanımı kararının hayata geçirilmesinin zaman aldığı ve yetişmiş insan gücünün kaybedildiği durumlarda çeşitli dezavantajlar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu riskleri aşağıdaki gibiözetlenebilir  (KARACAOĞLU, Korhan, Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji ile İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türkiye’de Bankacılık …

Dış Kaynak Kullanımından Sağlanan Faydalar (Outsourcing'in Faydaları)

Temel yetkinliğe odaklanmak:Temel yetkinlik, bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, uzun vadeli başarının temeli olan bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. (Koçel, 1998)Temel yetkinlik kavramının ortaya çıkışı ve gelişmesi, stratejik dış kaynak kullanımının gelişmesini körüklemiş ve yönlendirmiştir. İş yaşamı gittikçe karmaşıklaştığından ve uzmanlaşma gereken alanlar derinleştikçe yöneticiler her alanda en iyi olamayacaklarını fark etmişlerdir. Üç beş alanın üzerine çıkıldığında daha odaklı çalışan rakiplerinin ya da tedarikçilerinin performansına ayak uyduramaz hale gelmektedirler. Her alan başlı başına bir yoğunlaşma, yönetim ve adanmışlık gerektirmektedir. (Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. 1994). Bunun sonucu olarak da firmalar her işi kendileri yapmak yerine az sayıdaki temel yetkinliklerine odaklanıp, kaynaklarını bu yetkinlikleri koruma ve geliştirmeye bö…

Dış Kaynak Kullanımının Tanımı (Outsourcing Nedir?)

Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing) kavramı 1980'li yıllardan itibaren ilk olarak kullanılmaya başlansa da bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.Dış kaynak kullanımı en basit haliyle daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. (Lacity, M.C. Hirschheim, R, 1993.)Bir başka tanıma göre ise “Şirketin devamlılık arz eden bazı içsel faaliyetlerini ve karar haklarını, bir anlaşmaya bağlı olarak, dışarıdaki tedarikçi firma veya firmalara devretmesi.” (Greaver (1999)) olarak ifade edilmektedir.Dış kaynak kullanmak (to outsource) Oxford English Dictionary’de ilk kez 1979 yılında yer almıştır. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ifadesi de 1981 yılında Business Week’te çıkan bir makalede ilk kez literatürde kullanılmıştır. Oxford English Dictionary DKK’nı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamak…